Våra åtaganden för en bättre planet

Här på Puratos vet vi hur viktigt det är att ta väl hand om vår planet. Vi minskar, återanvänder och återvinner så mycket vi kan och har lovat att bidra till att bevara våra skogar och vår biologiska mångfald. Dessutom strävar vi efter att köpa våra ingredienser på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa minimal påverkan på planeten Jorden. Men idag räcker det inte längre. Vi åtagit oss att uppnå en uppsättning tydliga hållbarhetsmål: att bli koldioxidneutrala senast 2025 , vattenbalanserade 2030 och nollavfall till deponi, över hela världen, 2030.

Vi förstår att ett mål utan en plan bara är en dröm, varför vi har kommit på följande sätt att hjälpa oss att nå våra projicerade milstolpar. För mer information, kolla in vår årliga hållbarhetsrapport.

Ansvarsfull inköp

Ansvarsfull inköp

För att tillverka högkvalitativa ingredienser till vår bageri-, konditori- och chokladindustri köper Puratos många olika råvaror från hela världen. Vi är 100% engagerade i ansvarsfulla inköp och ser till att vi samarbetar och upprätthåller en öppen dialog med de människor som är involverade i vår leveranskedja.

Miljö

Miljö

Vi är dedikerade till att skapa en positiv inverkan på samhället. För detta ändamål genomför vi planer för att uppnå CO2-neutralitet, använda vatten på ett ansvarsfullt sätt och minska avfallet.

Våra löften till dig och till framtida generationer

Vi är engagerade i att skapa en positiv inverkan på samhället och vi tar inte detta stora ansvar lättvindigt. Med våra åtaganden gentemot dig och framtida generationer är vi hängivna en holistisk verksamhetsmodell som är hållbar, respektfull och balanserad.

Läs mer

Better Life

Puratos will always put its people first. We balance innovation with tradition to ensure superior quality that never compromises our values and go above and beyond to share our success with those who walk with us along the way.

Läs mer