Integritetspolicy

Version 1.2, giltig från 1 september 2020.

1. Vad handlar denna policy om?

Denna policy gäller för de personuppgifter som vi behandlar om dig som fysisk person. Denna policy gäller inte om vi behandlar anonym eller affärsdata.

2. Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi är [INSERT FÖRETAGETS NAMN ] , med vårt säte på [INSERT ADDRESS] , och registrerade i registret över juridiska personer under numret [INSERT COMPANY NUMBER] , telefonnummer [INSERT PHONE NUMBER] , e-post [INSERT E- MAIL] .

Vi är "kontrollant" för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vad förväntar vi oss av dig?

Vi förväntar oss att du endast kommunicerar personuppgifter om dig själv till oss. Om du även kommunicerar personuppgifter om andra personer till oss måste du se till att du har rätt att göra det.

Vi förväntar oss också att de personuppgifter som du kommunicerar till oss är korrekta och att du omedelbart informerar oss om förändring om specifika uppgifter ändras.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter beror på hur du kommer i kontakt med oss.

Du surfar på vår hemsida

 • Vi behandlar information om din användning av vår webbplats, för att komma ihåg dina val, hantera och förbättra vår webbplats. Vi hänvisar till vårcookiepolicy  för mer information om detta.

Du kontaktar oss (t.ex. genom att fylla i ett formulär på vår hemsida, genom att skicka oss ett e-postmeddelande)

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara och hantera din förfrågan (t.ex. begäran om information, prenumeration på vårt nyhetsbrev, klagomål). Denna behandling baseras på ditt samtycke.

Du skapar ett personligt konto på vår webbplats eller köper Puratos produkter/tjänster 

 • Vi behandlar dina personuppgifter för kundhantering, baserat på fullgörandet av det avtal som du är en del av. Utan dina personuppgifter kan vi inte fullgöra detta avtal.
 • Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring av våra produkter/tjänster, baserat på våra legitima intressen. Vi anser att det är viktigt att hålla dig som kund informerad om våra produkter/tjänster. Denna bearbetning kan innebära att man sammanställer en profil. Denna profilering har ingen effekt på dig, förutom att denna bearbetningsaktivitet kan leda till förbättring av kundupplevelsen och personliga erbjudanden, vilket är en fördel för dig. Att tillhandahålla dina personuppgifter för detta ändamål är inte ett krav och du kan invända mot denna behandling (se artikel 8 nedan).

Du prenumererar på en Puratos-aktivitet 

 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du registrerar dig för en Puratos-aktivitet (t.ex. ett evenemang, en workshop eller ett webbseminarium) eftersom detta är nödvändigt för vårt avtal med dig att kunna genomföra denna aktivitet. Vi kan göra detta i samarbete med kommersiella partners som vi kan dela dina uppgifter med baserat på deras berättigade intresse av att veta vem som registrerar sig. 
 • Vi kan också använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring av vår verksamhet baserat på våra legitima intressen. Vi anser att det är viktigt att hålla dig som kund informerad om vår verksamhet. Denna bearbetning kan bestå av skapandet av en profil. Att skapa en profil påverka dig inte, förutom att denna bearbetning kan leda till en förbättrad kundupplevelse och skräddarsydda erbjudanden, vilket är en fördel för dig. Att tillhandahålla dina personuppgifter för detta ändamål är inte ett krav och du kan invända mot denna behandling (se artikel 8 nedan). 

Oavsett

 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för hantering av efterlevnad och tvister (t.ex. skyddande av olaglig verksamhet, skyddande av missbruk av Puratos-gruppens resurser, försvar av rättsliga anspråk).
 • Vi kan komma att anonymisera dina personuppgifter och behandla aggregerade data för forskning och utveckling, baserat på våra legitima intressen (t.ex. statistik om försäljning, marknadsanalys, utveckling av produkter/tjänster). Inom Puratos-gruppen tror att vi att forskning och utveckling kan leda till förbättrad kundupplevelse, produktförbättring och innovation, vilket kommer att hjälpa de personer som berörs av våra produkter/tjänster (såsom kunder, distributörer, leverantörer och slutkonsumenter). Att tillhandahålla dina personuppgifter för detta ändamål är inte ett krav och du kan invända mot denna behandling (se artikel 8 nedan). Forskning och utveckling kan innebära att man sammanställer en profil. Alla identifierade element, som ditt namn, din adress, etc., elimineras. Denna profilering har ingen effekt på dig,
 • Puratos NV kan också behandla dina personuppgifter som en personuppgiftsansvarig, på gruppnivå, för global ledning och global forskning, baserat på dess legitima intressen, de andra koncernenheternas och deras intressenter. Vi tror att detta är nödvändigt för effektiviteten, konsekvensen och kontinuiteten i Puratos-gruppens verksamhet och för att förbättra kundupplevelsen, produktförbättring och innovation, vilket kommer att hjälpa de personer som berörs av våra produkter/tjänster och så småningom bidra till att skydda och främja Puratos-gruppens ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen. Att tillhandahålla dina personuppgifter för detta ändamål är inte ett krav och du kan invända mot denna behandling (se artikel 8 nedan). 
 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring av våra produkter/tjänster och av produkter/tjänster från andra företag i Puratos-gruppen, baserat på ditt samtycke, i den mån du ger sådant samtycke.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan överföra dina personuppgifter till företag som ingår i Puratos-gruppen, till företag som behandlar personuppgifter i vårt namn och för vår räkning (så kallade "behandlare"), till vetenskapliga institutioner i forskningssammanhang, till tredje part när det finns en laglig skyldighet att göra det, till våra kommersiella partners (t.ex. när vi organiserar en gemensam aktivitet), och till polisen eller rättsliga myndigheter på deras begäran om de har rätt att begära ut personuppgifterna. 

6. Överförs dina personuppgifter utanför Europeiska unionen?

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EU, inklusive USA. Varje överföring kommer att baseras på lämpliga skyddsåtgärder (beslut om lämplighet och/eller standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen). Om du vill veta hur du skaffar en kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan du kontakta oss på adressen som anges ovan (artikel 2) eller via [INSERT E-MAIL] .

7. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som du är i kontakt med oss ​​(t.ex. frågar du information, köper våra produkter/tjänster, prenumererar på vårt nyhetsbrev) och i upp till högst 10 år efter att detta förhållande upphör.

8. Vilka är dina rättigheter?

Du kan kontakta oss för att utöva följande rättigheter, i enlighet med de villkor som anges i tillämplig lagstiftning:

 • Återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter, i den mån behandlingen av dina personuppgifter ursprungligen baserades på ditt samtycke.
 • Att söka tillgång till, eller någon rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
 • Att invända mot all behandling för direktmarknadsföring och/eller någon behandling baserad på de legitima intressena som bearbetningsgrund (såsom forskning, utveckling och förbättring av våra produkter/tjänster).
 • Söka portabiliteten av dina personuppgifter, som du har kommunicerat till oss.

Du kan utöva några av dessa rättigheter via inställningarna i ditt personliga konto hos oss (om du har ett sådant personligt konto).

Du kan utöva alla dessa rättigheter genom att kontakta oss på adressen som anges ovan (artikel 2) eller via [INSERT E-MAIL] .

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.