Kompetenscentrum för industriella bagerier

Hjälp på en industriell nivå

Industriella och semi-industriella bagerier runt om i världen står inför utmaningar som skiljer sig mycket från dem som hantverksbagerier står inför, främst på grund av skillnader i produktionens omfattning och hastighet. För att hjälpa våra industrikunder att tackla och övervinna dessa utmaningar har vi etablerat 11 International Bakery Competence Centers (IBCC) över hela världen.

Pilotprojekt

IBCC förser kunder från hela världen med faciliteter och verktyg för att utveckla specifika bagerilösningar och för att undersöka och testa nya applikationer innan produktionen påbörjas. För detta ändamål är IBCC byggda med fullt utrustade pilotbagerier som är designade specifikt för att maximera teknisk innovation och förbättra processeffektiviteten.

Skräddarsydda lösningar

På IBCCs håller våra lokala team av forskare och tekniska rådgivare ett öga på aktuella trender relaterade till ingredienser, interaktioner, processer och teknologier. Som ett resultat får våra kunder ett komplett paket av skräddarsydda lösningar som täcker tillgången på ingredienser, utveckling av färdiga varor och recept som fungerar med deras utrustning och processer, samt processimplementering och produktutvärdering.

IBCCs erbjuder också utbildningar om specifika industriella tillämpningar och teknologier så att våra kunder alltid kan arbeta i framkanten av bagerivetenskap och innovation.

Kontakta din Puratos-representant för mer  information .