Vårt sätt att agera

Vi  vill förbättra planeten genom att skapa innovativa livsmedelslösningar för människors hälsa och välbefinnande.

På Puratos tror vi att kost har extraordinär inverkan påvåra liv. Förmågan att ge näring, styrka och tröst eller skapa en trevlig stund med familj och vänner. Mat kan förena människor oavsett bakgrund och ge dig ett leende på  läpparna när livets stunder firas – stora som små. Den har till och med den unika kraften att läka!

Vi tar inte lätt på detta stora ansvar, därför är vi aktivt engagerade i koldioxidneutralitet, ansvarsfull vattenanvändning och avfallsminskning. Vi är nogranna när det kommer till inköp av våra råvaror och vi strävar efter att säkerhetsställa en säker och stabil inkomst för våra bönder. Vi arbetar i harmoni med de samhällen vi är en del av och satsar på att skapa livsförändrande utbildningsmöjligheter i våra bageriskolor. Vi är engagerade i våra medarbetare och skapapar en bra och säker arbetsmijö som välkomnar mångfald och främjar personlig utveckling. Vi har utvecklat en enhetlig global strategi som vi kallar "Puratos magi". 

Matinnovation är energi för gott. Det är därför vi ständigt strävar efter att öka vår positiva inverkan med skapandet av innovativa livsmedelslösningar som främjar hälsa och välbefinnande och som stadigt för företag, kunder, människor och planeten framåt.

 

VÅRT UPPDRAG

På Puratos hjälper vi kunder att bli framgångsrika med sin verksamhet, genom att förena nya möjligheter med tekniker och erfarenheter från olika kulturer runt om i världen. Tillsammans förbättrar vi människors liv och skyddar planeten.

 

VÅR VISION

Vision

Vision

Vår vision definierar vår framtid genom att bygga på vår nutid. Den kopplar samman vår strategi med vårt syfte, vilket banar väg för våra team att utföra med excellens. Vision tillåter oss att drömma stort, tackla och övervinna hinder och sätta nya ambitioner.

Mod

Mod

Mod innebär att agera med självförtroende och optimism när man möter motgångar. Det driver oss att utforska nya lösningar, förnya och kontinuerligt förbättra. Mod gör att vi kan ta kalkylerade risker i strävan efter vår vision.

Passion

Passion

Passion är det som inspirerar oss. Passion för bröd, konditori och choklad, passion för våra människor, vår kultur, våra kunder, våra samhällen, planeten och våra resultat. Passion ger oss en högre känsla av syfte; det gör det möjligt för oss att tänka långsiktigt samtidigt som vi levererar kortsiktiga resultat. Passion driver oss att åstadkomma det som från början verkade omöjligt för att glädja våra kunder.

Samarbete

Samarbete

Samarbete är hur vi väljer att vinna. Fantastiska saker händer när våra team arbetar nära tillsammans och kombinerar deras negativa bakgrund, erfarenheter och styrka.

Integritet

Integritet

Integritet är vår moraliska kompass. Med ledning av moraliska och etiska principer behandlar vi människor med respekt, med våra värderingar som alltid definierar våra handlingar. Vi har nolltolerans mot oetiska beteenden.

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet är den standard som vi mäter alla handlingar efter. Det är vår ambition att få dem rätt första gången, och alltid sträva efter att lära och förbättra. Kvalitet är allas ansvar, eftersom vi strävar efter högsta standard och ständigt förbättrar sätten att arbeta.

Our Organisation

Learn more about the Puratos organisation, a global, customer-centred organisation and close-knit family company.